“Neden Çıkıyoruz?”

 

Editörün Takdimi

 

Dosya: “Türkiye’de Sosyoekonomik ve Beşerî Bilimlerin Halleri – 1”

Oğuz Alyanak, Toplumsal Analizlerde Konumsallık Tasavvuru: Saha Çalışması Üzerine Düşünümsel Bir Not

Erdem Sönmez, Galat-ı Meşhuru Sorgularken: Türkiye’de Tarihyazımı Üzerine Notlar

Ceren Ergenç, Kulağını Tersten Göstermek? Türkiye’de Doğu Asya Çalışmaları

Tevfik Emre Şerifoğlu, Türkiye Arkeolojisine Doğudan Bir Bakış

Ersin Aslıtürk ve Sertan Batur, Psikoloji Berbat Bir Bilim mi? Disipliner ve Sosyopolitik Bağlam Üzerine Eleştirel Düşünceler

Özgür Budak, Hibrit Habitus ve Kültürel Yargı: Akışkan Alanların Yeni Sosyal Tipi Üzerine

 

Makale

Levent Ünsaldı ve Haktan Ural, Bütüncül Bir Çalışma ve Zihin Pratiği Olarak Bourdieu’den “Parçalı” Bourdieu’lere: Pierre Bourdieu Sosyolojisinin Fransa’daki Yeri ve Uluslararası Dolaşımı Üzerine

 

Söyleşi

Cemal Kafadar ile söyleşi (Emre Can Dağlıoğlu, Emrah Göker, Ümit Kurt)

 

Müdahaleler

Sinan T. Gülhan, Sosyolojinin Suistimali: Sosyal Vicdan, Asabiye ve Bir Meslek Olarak Sosyoloji

Doğan Gürpınar, Şarkiyatçılıktan “Ortadoğu Bilimi”ne: Şarkiyatçılığı Yeniden Üretmek

Barış Ünlü, Sencer Divitçioğlu Üzerine

Ahmet Özcan, Burke’ü Oku(yama)mak

 

İnceleme

Onur Uca, “Sen Açıklarsın, Ben Hissederim” [Demet Ş. Dinler (2014) İşçinin Varlık Problemi: Sınıf, Erkeklik ve Duygular Üzerine Denemeler, Metis.]

Emrah Göker, Sosyal Bilimcilik Zanaatinin İki “Püf Noktası”: Yazmak ve Araştırmak [Howard S. Becker (2013) Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi: Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı, Heretik; Howard S. Becker (2014) Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?, Heretik.]

Hüseyin Etil, Eleştirel Realizmin Açtığı Ufuk: Epistemik Hataya Karşı Ontolojik Dikkat [Roy Bhaskar (2013) Natüralizmin Olanaklılığı: Çağdaş İnsan Bilimlerinin Felsefi Bir Eleştirisi, Pratika.]

Reklamlar