Modus Operandi: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi’ni, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın endekslerinde yer alacak, yılda üç sayı çıkacak, sosyo-ekonomik ve beşerî disiplinlerde yapılan çalışmaların tartışmalarına yer verecek bir akademik yayın olarak tasarladık.

Dergi sayılarındaki yayınların çoğu, dosya konusunda veya konu-dışı bilimsel makalelerden oluşacak. Bunun yanında, sayılarda kitap incelemelerine, devam eden araştırmalarla ilgili kısa izlenim yazılarına, mülakatlara ve tartışmalara da yer vermeyi planlıyoruz.

Teslim edilen bir makale, öncelikle sayı editörü tarafından inceleniyor. Editör tarafından değerlendirmeye uygun bulunan makaleler, yazarın ismi gizlenerek iki değerlendiriciye gönderiliyor. Değerlendiricilerin kimler olacağına sayı editörü, Yayın Kurulu ile birlikte karar veriyor. Gelen makalenin özetine göre editör, konuya ve disipline mümkün olduğunca yakın olan, değerlendirme desteği vermeyi kabul eden ve dergimizin değerlendirme ilkelerini paylaşan araştırmacılarla çalışıyor. Değerlendiriciler, eğer makale dosya konusunda ise dosyaya uygunluk kriteri başta olmak üzere, makalenin yayınlanabilirliği ile ilgili bir rapor hazırlayarak editörle paylaşıyor. Editör, gerekli görürse kendi görüşlerini de ekleyerek, birleştirilmiş ve anonimleştirilmiş raporu yazara gönderiyor. Değerlendiricilerin görüşleri olumlu olsa bile, sayı editörü kendi gerekçeleriyle bir makaleyi reddetme yetkisine sahip. Yayına kabul edilen makalelerle ilgili talep edilebilecek düzeltmelerin en çok 10 gün içerisinde tamamlanmasını istiyoruz. Kitap incelemeleri ve “araştırma notları” gibi kısa yazılar ise sadece editör tarafından değerlendirilecek.

Makalelerin sayı editörüne ulaşması ile yazara makalesiyle ilgili raporun bildirilmesi arasında geçecek sürenin en çok 5 hafta olmasını hedefliyoruz.

Teslim edilen makalelerin düzenlenmesiyle ilgili ayrıntılar için “Makale Gönderme ve Yayın Kurallarımız” sayfasını inceleyebilirsiniz.

3. sayımızdan başlayarak, Türkiye sosyal bilim dergiciliğinde makale değerlendirme işinin daha kaliteli yapılabilmesine destek olabilmek amacıyla, değerlendiricilik konusunda benimsediğimiz ilkeleri uygulamaya koyuyoruz. Hazırladığımız “dergi ile değerlendiriciler arasındaki mutabakat” metnini şuradan indirebilirsiniz. 3. sayı ve sonraki sayılar yayına hazırlanırken, editörlerimiz değerlendirme raporu yazma konusunda iletişim kurdukları araştırmacılara ilkelerimizi gönderecekler. Değerlendirme raporu hazırlayanlar, bu ilkeler konusunda anlaştığımız araştırmacılar olacak.

Değerlendiricilerin kullanacakları rapor şablonunu incelemek için tıklayın.

Reklamlar